Fenix - Nytt år

Redovisning-Register-Periodregister:

Knappen till höger om sparaknappen (grönt plustecken) används för att automatiskt lägga upp alla perioder på ett år. Man anger vilket år som ska skapas samt antal perioder och startdatum för första perioden. Programmet kommer därefter att skapa periodrader för det angivna året. Fenix kommer också att skapa en kontoplan som baseras på föregående år. Klicka på Spara i Periodregistret när året är skapat.

 

Öppna perioder.: Gå in i  Redovisning-Register-Öppna/Stäng perioder och se till att era öppna perioder i resp modul RE, LR, KR är öppna som ni vill ha dem.

IB: förs över kontinuerligt vid varje tilfälle man uppdaterar något till huvudboken. Men en IB-överföring kan också göras manuellt genom att gå in under Redovisning-Register-Periodregister, klicka på knappen Överför IB.

Årets resultat: Bokförs manuellt. Om ni vill ha en speciell bokslutsverifikationsserie läggs denna upp i Redovisning- Register-Nummerserier.

Innevarande period och bokföringsår: klicka på Bokföringsår resp Period i underkanten av Fenix och ändra. Bokföringsår och period blir sedan förslag i ex. rapporter.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.
Powered by Zendesk