Orion - Bokslutsarbete resp Default av nya året

Verifikationer som tillhör bokslutet kan antingen registreras i period 12 tillsammans med löpande redovisning eller läggas separat på bokslutsperioden 13.

Det finns en bokslutsperiod ”BSL”, period 13 för varje bokföringsår, se Redovisning- Underhåll-Redovisningsparametrar, fliken Perioder. Verifikationsnummer för bokslutsverifikationerna hämtas från Redovisning-Underhåll-Red.parametrar, fliken Verifikationsserier, fältet Bokslut.

Bokslutsverifikat i period 13 registreras genom att gå in i ”vanliga” verifikationsregistreringen (Redovisning-Löpande bearbetning-Reg verifikationer) och välja verifikationstyp Bokslutsposter. Ange en datum som ingår i sista perioden för året. Till höger syns då Period: 13-Bsl. Spara verifikatet, uppdatera. Rapporter: ta ut de vanliga rapporterna men tänk på att ta ut tom period 13!

Ingående balans: Om bokning på balanskonto på fg år justeras IB för nya året direkt vid verifikationsuppdatering. Manuell IB-överföring kan också göras genom att gå in i Redovisning-Bokslut-Initiera nytt år. I  Bokföringsår skall stå innevarande år, i Nytt år skall stå det nya. Tryck Starta.

Definitivt bokslut: Vinsten eller förlusten överförs automatiskt av systemet till det kontot ni har i redovisningsparametrarna, fliken Diverse ("FG års resultatkonto"), ex 2998. Detta blir då ett IB-värde på detta kontot på nya året (utan motkonto). Om ni inte vill stänga fg år (ej definitivt bokslut) får man i stället göra en bokning på december fg år på ett balanskonto för fg års resultat, ex. 2998 och som motkonto ex 8899. Vid överföring av IB så lägger sig detta balanskonto's UB som ett IB på nya året.

SIE-export: Redovisning-Bokslut-Exportera redovisningsdata. Ange bokf.året du vill exportera och välj SIE-typ. Bläddra till var du vill lägga filen (A: om diskett), ange ett filnamn med .se på slutet och välj filformat Alla filer. Om man skriver filnamnet med ändelsen .se och inte någon sökväg så lägger den sig under företagsbiblioteket (ex. Orion-Data-Ftg1). Om man inte skriver .se och väljer alla filer så kommer filen att hamna som .seq eller liknande ändelse och då kan revisorerna få problem när de skall läsa in det i revisionsprogram. Döp då om filen till .se i utforskaren.

Ändra föreslaget år i verifikationsregistrering, fråge- och beställningsfönster: Om man registrerat klart det mesta för gamla året men inte vill göra definitivt bokslut ännu kan man gå in under Redovisning-Underhåll-Redovisningsparametrar, ta upp ett bokföringsår och gå in under fliken Diverse. Ange det nya året i fältet "BF år". Spara och kontrollera i ex verifikationsregistreringen att det föreslås det nya året.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.
Powered by Zendesk