Orion - Nytt år

REDOVISNING: Initiering av nytt år: Innan man kan registrera verifikat eller föra över verifikat från integrerade moduler till nya året måste nya året initieras.

Gå in under Redovisning-Bokslut- Initiera nytt år. I Bokföringsår skall stå fg år, i Nytt år skall stå det nya. Tryck Starta. Nytt år skapas, kontoplanen kopieras och IB förs över. Kontrollera i redovisningsparametrarrna för nya året att perioderna är rätt och lägg upp verifikationsnummerräknare för löpande verifikat. I Redovisning-Underhåll-Redovisningsregister kontrollerar man att kontoplanen för nya året har blivit upplagd. 

OBS! 2016 är skottår! Gå därför in i Redovisning-Underhåll-Redovisningsparametrar och ändra slutdatum på februari till 2016-02-29. Spara mha F2.

"Ej ett godkänt bokf.år" - Detta meddelande vid initiering av nytt bokf.år kan bero på att man inte gjort definitivt bokslut för fg år. Man kan endast ha två öppna år och behöver stänga fg år för att kunna skapa nytt år. Kör då Definitivt bokslut (Redovisning-Bokslut-Definitiv bokslutsbearbetning) på fg år. OBS! I lite äldre versioner av Orion finns fält för "Ta bort huvudbok för år som stängs". Om detta fältet finns så tar bort bocken!! Gör initiering av nytt bokföringsår igen. (Det går att initiera nya året flera gånger. Om året är skapat så är det bara IB som förs över.)

Innevarande bokföringsår: Gå in under Redovisning-Underhåll- Redovisningsparametrar, välj det nya bokföringsåret. Gå sedan in under fliken Diverse. Ange det nya året i fältet "BF år". Spara och kontrollera i ex verifikationsregistreringen att det föreslås det nya året.

IB-överföring: Detta sker när man kör Initering nytt bokf.år. Är året skapat så är det bara IB som förs över. IB-överföring sker också vid varje redovisningsuppdatering av verifikationer på fg år. Dvs om man skapat nytt år och reg verifikationer på fg år sker det automatiskt IB-överföring vid uppdateringen av verifikationerna. Detta kan göra att uppdateringen tar längre tid. Om det tar avsevärt längre tid kan man stänga av denna automatik genom att gå in i Redovisning-Underhåll-Red.parametrar. Ange det senaste året och gå in i fliken Diverse. Ta bort bock i "Uppdatera IB på nästa år", spara. När man är klar med allt löpande i gamla året och mestadels kör i nya sätter man tillbaka bocken. Har man inget mer på gamla året att uppdatera efter detta kan man göra en IB-överföring via Initiering nytt år.

 

PERIOD/ÅRSAVSLUT STATISTIK: Läs  Orionbulletinerna "Årskifte lager", "Årsskifte Order/Fakturering/Kundresk" resp "Årsskifte Leverantörsreskontra"

FAKTURERING: Verifikationsdatumet som anges vid fakturering/journal anger vilket datum fakturorna ska uppdateras på i kundreskontran och styr också bokföringen. Därför är det viktigt att sära på körningarna vid årsskiftet så att om man i början av januari har fakturering som skall tillhöra "gamla" året så måste man köra dessa på separat körning och vid detta tillfället ange verifikationsdatum på gamla året. Fakturanummerserie - vill man ändra fakturanummerserien inför det nya året sker detta i Register-Underhåll-Parameterregister, fliken Order/Fakturering 1.

LEVERANTÖRSRESKONTRA: Fakturanummerserie: i Register-Underhåll-Parameterregister, flik Leverantörsreskontra kan man ändra nummerserien för leverantörsfakturor. Där finns det även möjlighet att behålla nuvarande nummerserie för fakturor på det gamla året ("Vernummerserie 1") och registrera en ny nummerserie i fältet "Vernummerserie 2". Vid fakturaregistreringen byter man till aktuell nummerserie. Om det i Parameterregistret, fliken Leverantörsreskontra står 0 på Vernummerserie 1 resp 2 och bock i "Sätt vernr från red.parametrarna": Gå då in under Redovisning-Underhåll-Redovisningsparametrar och ta upp bokföringsåret. Gå in under fliken Verifikationsserier LR och här finns nummerräknaren för leverantörsreskontran.

 

Orionbulletiner når du i vårt supportsystem www.support.akribi.se. Logga in och gå in under menypunkt Orionbulletiner.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.
Powered by Zendesk