Hur hanteras uppgraderingar i Fenix ?

Fenix uppgraderas kontinuerligt. Det kan innebära att det publiceras nya versioner i princip en gång i veckan.

Det innebär däremot inte att man som kund måste uppgradera till varje ny version. Vi publicerar fortlöpande
versionsbrev som beskriver innehållet i varje ny version. Här kan man se vad som är nytt, funktioner som har
ändrade funktioner och felaktigheter som är rättade. I versionsbrevet kan man också se vad som kommer
att förändras i kommande version.

Genom att prenumerera på forumet Nyheter i hjälpsystemet får man automatiskt ett email som informerar
om att det finns en ny version tillgänglig. Här finns också en länk till versionsbrevet som beskriver förändringarna.

De fortlöpande uppdateringarna som görs får ett löpnummer (t.ex 14.1.0.131 , 14.1.0.132 osv) och två gånger
om året publiceras större förändringar 14.2 , 15.1 , 15.2 osv.

Tanken är alltså att hålla ett högt tempo i rättningar och nya funktioner från vår sida, men att överlåta till respektive
kund att avgöra hur ofta man vill uppgradera.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk